Aktuellt/senaste nytt

Sotning
Det är snart dags för sotning av eldstäder och kaminer samt okulär besiktning av rökkanalerna. De lägenheter som berörs kommer att få information. Sotningen beställs av styrelsen men bekostas av varje lägenhetsinnehavare.

BRANDSLÄCKARE och BRANDVARNARE 
Styrelsen har genomfört en brandskyddsbesiktning och på rekommendation nu installerat Brandsläckare och Brandvarnare i allmänna utrymmen.
Brandsläckare finns på entréplan i A uppgången samt på entréplan och vinden i B uppgången.
Brandvarnare finns på plan 1, 3 och 5 i A uppgången samt entréplan och plan 2, 4 och 6 i B uppgången.

BRANDVARNARE i varje lägenhet
Som medlem har du ett ansvar
Det är krav på att varje lägenhet i huset ska vara försedd med minst en fungerande brandvarnare.
 

Föreningsstämma 2020
Tisdagen den 19 maj kl 19.00 i Lusthuset.
Inför stämman kommer kallelse och årsredovisning att skickas ut samt finnas att ladda ned här på hemsidan senast två veckor innan.
Förra årets stämmoprotokoll och årsredovisning hittar du här 

Vill du lämna in en motion till stämman?
Den ska var styrelsen tillhanda senast den 17 april. Det är viktigt att du förutom ditt ärende också anger förslag till det beslut du/ni vill att stämman ska rösta om.

Ombyggnad på gården
Från mitten av  mars till början av maj kommer Bostadsrättsföreningen Hornsgatan 45 att bygga om sin terass.
Det kan uppstå lite oljud under byggtiden som de ber oss att ha överseende med. 

Samfällighetens styrelsen vill påminna om att det är FÖRBJUDET
att RASTA HUNDAR PÅ GÅRDEN.
Vänligen respektera detta.

Allmän viktig information om vår förening hittar du under Medlemsinformation
Vi är också en del av en samfälligheten. Här hittar du deras ordningsregler

 Viktigt att tänka på

Ventilation
För att ventilationen ska fungera tillfredsställande krävs att tilluftsventilerna i överkant på fönstren mot gården är öppna.