Samfällighetsföreningen Mullvaden Första

Gemensam tvättstuga på gården Gemensam tvättstuga på gården


"Samfällighetsföreningen Mullvaden Första"
 är en förening som fastigheterna Timmermansgatan 18, Krukmakargatan 2-12 samt Hornsgatan 39-45 tillhör.

Totalt fem bostadsrättsföreningar är medlemmar i samfällighetsföreningen och äger en röst var. 

Vår bostadsrättsförening företräds av
Pernilla Lindsköld.

 

Samfälligheten ansvarar för skötsel av gården med tillhörande tvättstuga, återvinningsrum och grovsoprum. 

Det här bör du veta om Samfällighetens ordningsregler

Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Som  boende i Samfälligheten har du inte bara rätten till att använda gården och dess utrymmen utan du har också skyldigheter mot föreningen och dess övriga medlemmar.
För vem gäller reglerna ?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och hyresgäster.

Aktuellt

 Det har påträffats skador på Lekstugan.
Den är därför avspärrad.
Vi återkommer med information om när den beräknas vara reparerad.

Vi anlitar trädgårdsmästare som planterar och tar hand om växter i rabatterna på innergården.
Det är inte längre möjligt att på egen hand plantera ut växter 

Kontakta oss

  • Här kan du lämna synpunkter och idéer som gäller samfällighetsföreningens arbete

På gården står en kopia av Swedenborgs lusthus

Ladda ned ordningsreglerna

Nedanstående ordningsregler gäller för alla föreningar i samfälligheten. Vi i Brf Hornsgatan 39 har även egna trivselregler som du kan läsa här

Ordningsregler
Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen i Samfällighetsföreningen Mullvaden per den 2018.01.29 och gäller från och med detta datum.
Tänk på att vara rädd om och väl vårda Samfällighetens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla boende.
 
Säkerhet
·        Kontrollera att portarna i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Lämna inte gårdsdörrar, grindar och portar uppställda.
·        Släpp inte in någon okänd person på gården
 
Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn och Bostadsrättslagen ser strängt på störningar. Tänk på att ljud förstärks och att det hörs mer än vad man tror i gemensamma utrymmen som t.ex i trapphus och på gården.
Efter k 22:00 på vardagar och kl 23:00 på helger ska det vara tyst på gården
 
Tvättstuga
Bokningsschema och särskilda instruktioner finns anslagna i tvättstugan
 
Balkonger
Det är inte tillåtet att skaka sängkläder, mattor eller dyligt på/från balkongerna.
 
Cyklar och motorfordon
Cyklar ska förvaras i cykelställen på gården eller i cykelrum. Motorfordon får inte köras in eller parkeras på gården
 
Gården
·        Föräldrar ansvara för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop då de inte används
·        Gården får användas för privata arrangemang, men det kan vara bra att i förväg informera grannarna förslagsvis genom att sätta upp en lapp.
         Efter kl 22:00 på vardagar samt 23:00 på helger ska det vara tyst. Tänk på att slänga skräp i papperskorgar och fimpar i askkoppar.
·        Grillar och marschaller ska pga brankrisk inte användas i närheten av lusthuset
·        Tänkt på att placera marschaller så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skada fasader. Tag själv bort utbrunna marschaller,                         eventuella stearin – och sotfläckar.
·        Partytält o dyligt får endast användas efter särskilt medgivande av Samfällighetens styrelse.
·        Uthyrning av Swedenborgs Lusthus bokas på S:T Pauls Bok- och Pappershandel, Mariatorget 7.
 
Grovsoprum
·        Det finns ett grovsoprum på gården i fastigheten Krukmakargatan 6 och ett återvinningsrum i samma hus som tvättstugan, med dörr mot
         Hornsgatan 43.
·        Det är samma kod till både grovsoprum och återvinningsrum
·        Öppettider är kl 07:00 – 21:00
·        Detaljerade anvisningar för sorteing finns att följa i Grovsoprummet och Återvinningsrummet
·        Tömning av grovsopor (Krukmakargatan 6) sker en gång/vecka. Tömning av Återvinningsrummet sker olika dagar varje vecka.
          Se anslag på Grovsoprumsdörren och Återvinningsdörren för mer information om tömningarna.
·        Samfälligheten betalar för varje tömning så det är således våra gemensamma pengar. Ju sämre vi packar desto fler tömningar behövs och
         desto dyrare blir det.
 
Husdjur
Husdjur ska hållas kopplade och får inte rastas på gården.